Wat is Positive Discipline

‘Positive Discipline’ is een uniek programma speciaal ontwikkeld om je als ouder, opvoeder, leerkracht of professional te ondersteunen om kinderen bij te staan in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving. Gebaseerd op de succesvolle Positive Discipline boeken van Dr. Jane Nelsen, Lynn Lott en co-auteurs, leert het belangrijke eigenschappen en vaardigheden op een zowel voor volwassenen als kinderen respectvolle en bemoedigende manier.

Vijf criteria waardoor Positive Discipline werkt:

  1. Het helpt kinderen om zich verbonden te voelen (erbij te horen en van betekenis te zijn)
  2. Het is respectvol en bemoedigend voor alle betrokkenen (vriendelijk en vastberaden tegelijk)
  3. Het is effectief op de lange termijn (het leert na te denken over wat het kind denkt, voelt en besluit over zichzelf en de wereld – en wat hij in de toekomst moet doen om te overleven en succesvol te zijn)
  4. Het leert belangrijke sociale vaardigheden en vaardigheden voor het leven (respect, problemen oplossen, samenwerken als ook vaardigheden om thuis, op school en overal bij te dragen.
  5. Het nodigt kinderen uit om te ontdekken hoe capabel ze zijn (bemoedigt het opbouwende gebruik van persoonlijke invloed en autonomie)

Lees het Positive Discipline boek of doe mee aan een oudercursus Opvoeden met Positive Discipline om meer te leren over Positive Discipline.

Oorsprong van Positive Discipline

Positive Discipline is gebaseerd op de Adleriaanse psychologie. Grondlegger van de Adleriaans psychologie, ook genoemd de Individual (van het woord individere – ondeelbaar) psychologie is Alfred Adler, hij en zijn leerling Rudolf Dreikurs hebben vanaf begin jaren 20 van de vorige eeuw veel onderzoek verricht op het gebied van intermenselijke en sociale relaties.

Centraal staat het gegeven dat de mens een sociaal wezen is dat zijn geluk vindt in het hebben van geslaagde sociale relaties met anderen. Die relaties bevinden zich op het vlak van drie gebieden, taken zoals Alfred Adler ze noemt, werk – alles dat je met verantwoordelijkheid en regelmaat doet, liefde – de band met je kinderen en ouders en broers en zussen en partner, gemeenschap – alles waar je te maken hebt met andere mensen van supermarkt tot de voetbalclub. 

Heb jij als mens in deze gebieden geslaagde sociale relaties dan zul je een gevoel van geluk en welbevinden ervaren. 

Adler definieert verder een basisverlangen van de mens en dat is het gevoel te hebben erbij te horen en van belang te zijn. Als wij als mens dat gevoel van erbij horen niet ervaren en niet van belang kunnen zijn, geen bijdrage kunnen leveren dan nemen we onze toevlucht tot de zogenaamde verkeerde doelen. Dit zijn onhandige manieren om de benodigde aandacht toch te kunnen ervaren, we zoeken naar misplaatste macht om de ander te laten zien dat zij niet de baas over ons zijn, we nemen wraak omdat we zelf gekwetst zijn of we trekken ons terug omdat we het opgegeven hebben.

Ook een kind wil het gevoel hebben erbij te horen en van belang te zijn, zeggen Jane Nelsen en Lynn Lott (de oprichters van Positive Discipline). Zij hebben de theorie van Adler en Dreikurs omgezet in een aan te leren methode waardoor je inzicht krijgt in wat wél werkt bij je kind. In hoe je moet omgaan met een kind dat niet luistert, een kind wat ’s ochtends veel gedoe geeft bij het opstaan en ’s avonds weer bij het naar bed gaan. Wat geen motivatie heeft om te leren voor school of wat een grote mond heeft naar jou toe.

Voor internationale activiteiten kun je de site van de internationale Positive Discipline Association bezoeken.

Mocht je je willen verdiepen in de Adleriaanse psychologie dan kun je meer informatie vinden op de site van de Nederlandse Werkgroep voor de Individual Psychologie.

Agenda