Positive Discipline Netwerk Nederland / Vlaanderen

Het Positive Discipline Netwerk Nederland / Vlaanderen is opgericht om Positive Discipline meer bekend te maken in het Nederlands taalgebied en om Positive Discipline professionals (facilitators) ondersteuning en een netwerk te bieden.

Doel & missie

Het Positive Discipline Netwerk heeft ten doel: Meer harmonie, respect en verbinding in de wereld brengen door sociale en emotionele levensvaardigheden te versterken op basis van Positive Discipline en Adleriaanse psychologie. Het Positive Discipline Netwerk tracht haar doel onder meer te bereiken door: ondersteuning van Positive Discipline professionals (Educators en (Lead & Candidate) Trainers). Organiseren van inhoudelijke studiedagen en mentorschap, naamsbekendheid vergroten in het Nederlandse taalgebied, campagnes organiseren om de activiteiten van leden onder de aandacht te brengen, informatievoorziening richting leden en derden.

Vormgeving netwerk

Het Positive Discipline netwerk biedt ondersteuning en een platform voor Positive Discipline professionals. Alle Nederlandstalige Positive Discipline opgeleide professionals kunnen zich aansluiten bij het netwerk en worden dan deelnemers aan het netwerk. Positive Discipline Netwerk heeft de vorm van een stichting, die de belangen van het netwerk en mensen die daarbij aangesloten zijn behartigt.

Aanbod voor deelnemers aan het Positive Discipline Netwerk

Naast de gemeenschappelijke diensten die sinds 2014 aan onze Educators worden aangeboden, zoals: een besloten en een openbare groep in Facebook, een website en ondersteuning; biedt het netwerk exclusief voor haar deelnemers de volgende diensten aan: Platforms voor uitwisseling en wederzijdse ondersteuning waarin facilitators materialen, ervaringen en initiatieven kunnen vinden en delen voor de bijscholing en de studie van educatieve onderwerpen.

We bieden deelnemers:

 1. Mogelijkheden om je verder binnen Positive Discipline te ontwikkelen door deel te nemen aan:
  • mogelijkheid om deel te nemen aan verdere opleidingen
  • mentor meetingen (in de vorm van een maandelijkse online bijeenkomst)
  • kennissessies
  • interne Ouders Helpen Ouders / Leerkrachten Helpen Leerkrachten…
  • Positive Discipline Netwerk studiedagen
  • Uitnodigingen voor Think Tank
  • Uitnodigingen en kortingen op internationale PD conferenties
  • deelname mogelijkheden aan internationale mentor meetingen
 2. Abonnement op de interne nieuwsbrief voor Positive Discipline professionals, die minimaal 6x per jaar wordt verstuurd
 3. Contact met andere Positive Discipline professionals via email, Whatsappgroepen en besloten Facebookgroepen
 4. Het kunnen downloaden en gebruiken van materialen:
  • logo van het Positive Discipline netwerk
  • benodigdheden cursussen
  • nieuw ontwikkeld materiaal
  • verdiepingsmateriaal
  • posters en presentaties
  • voorbeelden van flyers en ander marketingmateriaal
 5. Automatisch lidmaatschap van de PDA en alle voordelen daarvan (zie https://www.positivediscipline.org/benefits )
 6. Mogelijkheid om jezelf via de website bekend te maken aan extern publiek middels het laten opnemen van contact informatie en je genoten Positive Discipline opleidingen
 7. Mogelijkheid om je Positive Discipline opleidingen, Positive Discipline workshops en cursussen en Positive Discipline lezingen via een kalender op de website bekend te maken aan extern publiek
 8. Mogelijkheid om Positive Discipline en Adleriaans gerelatieerde artikelen, persberichten etc te laten opnemen op de website
 9. Mogelijkheid om je middels een bestuurs- of commissie functie dienstbaar te maken voor de Positive Discipline gemeenschap
 10. Lidmaatschap van Sociale Media groepen, zoals nederlandse en internationale Facebook groep voor Positive Discipline professionals
 11. Facebook pagina ter promotie Positive Discipline en activiteiten

Deelnemer worden?

Klik hier om deel te nemen aan het Positive Discipline Netwerk Nederland / Vlaanderen

Agenda